Екип

В адвокатското дружество са ангажирани правоспособни адвокати със специализация в областта на корпоративното право, търговските сделки, вещното право и сделките с имоти, сделките с държавни и общински имоти, приватизацията, обществените поръчки и съдебното представителство по граждански, търговски, данъчни, трудови дела, консултации и представителство по брачни искове и всички искове, които могат да бъдат съединени с тях.

Дейността ни е съсредоточена основно в София, но със съдействието на асоциирани адвокати и кантори можем да извършваме правни услуги и в най-големите градове на страната и в съответните съдилища /Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и др./

Езиците, на които можем да работим с клиенти са английски, немски и руски.